foreningen norden aarhus, logo

Dagsorden til generalforsamling

og De syv Dødssynder torsdag d. 23.3.2023 kl. 19.00 i

Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52C, Aarhus

 

  1. Velkomst og valg af dirigent samt godkendelse af generalforsamlingens lovlighed
  1. Formandens beretning, diskussion og godkendelse af beretning
  1. Det reviderede regnskab til godkendelse
  1. Forslag fra lokalbestyrelsen
  1. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
  1. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
  • På valg er Lene Imuhimi, Ingrid Kærgaard, Jens Laursen og Torkil Würtz
  1. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen
  1. Valg af revisorer
  1. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen vil der være brød, ost, pølse, vin og øl.
Derefter vil Karin Flensborg fortælle om De syv Dødssynder – sørgmuntre tekster fra før og nu.

Ingen tilmelding

Se mere:
Generalforsamling 2023 (download pdf)