Generalforsamling i Foreningen Norden, Aarhus

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00 i Solsalen.

Generalforsamling og

Rejsende, eventyr og viser

 

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Det reviderede regnskab

Forslag fra lokalstyrelsen.     Forslag om en mindre revidering af foreningens love

Forslag fra lokalstyrelsens medlemmer

Valg af medlemmer og suppleanter til lokalstyrelsen

Valg af revisorer

Eventuelt

 

Alle medlemmer af bestyrelsen, suppleanter og revisorer er på valg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formand eller næstformand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der serveres en let anretning.
Deltagelse er gratis.

Efter generalforsamlingen optræder Eva Marie Ømark og Carl Erik Byskov med ”Rejsende, eventyr og viser”.

Den 23. marts er Nordens dag


Se mere

Generalforsamling 2022 (download pdf)