Danske og nordiske fugle på Nordfyn

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 8.30 til 18

med Natours og John Simoni

Afgang fra Musikhuset Aarhus, Thomas Jensen Allé
kl. 8.30 og Viby kirke kl. 8.45.

Sammen med John Simoni besøger vi fugleområdet Gyldensteen Strand på Nordfyn og Johannes Larsen museet i Kerteminde.

Gyldensteen strand ved Fyns nordkyst lidt øst for Bogense blev Nordfyns største kystlagune i 2014, genskabt efter over 140 års inddæmning og dræning. Mere end 350 ha vådområder henligger i dag dels som et salt, lavvandet fjordområde og dels som et fersk sø- og rørskovs- område. Det giver os vigtige erfaringer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land.

I 1901-02 byggede kunstnerparret Alhed og ”fuglemaleren” Johannes Larsen deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Hermed skabte de ikke alene en malerisk ramme om familiens liv, men tillige et gæstfrit kunstnerisk mødested for malere, forfattere og billedhuggere. Dette fristed for kunst og kultur satte sit præg på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier.

I dag kan du besøge museet og opleve stemningen og ånden fra den tid, da Johannes Larsen og hans familie boede på stedet. Villaen og værkstedet står næsten intakt med friske blomster i karme og på borde – helt i fru Alheds ånd.

Turen koster 600 kr. pr person inklusiv bustransport, guidning på turen, morgenmad og frokost + drikkevarer i – og ved bussen og entre til Johannes Larsen museet.

Betaling 600 kr. pr person forud til Nordea 1928 konto 688 2937 222   HUSK NAVN(E)

Desuden TILMELDING senest 14-5-2020 til Torkil Würtz på vicki.torkil.wurtz@gmail.com eller 26756223

Se mere:
Danske og nordiske fugle på Nordfyn (download pdf)