Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00

Ellevang kirkes menighedslokaler, Jellebakken 42 i Risskov

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Formandens beretning og diskussion heraf
  3. Det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra lokalbestyrelsen
  5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
  6. Valg
    Følgende er på valg: Arne Nielsen, Jørn Holbech og Johan Herold (modtager ikke genvalg) samt suppleanterne Ellen Gravsholt og Ingrid Kjærgaard og desuden revisorerne Esben Jensen og Erik Feldskov Møller.
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen får vi lidt vin, ost og pølse.

Derefter fører Johan Herold os gennem nogle af højskole-sangbogens mange muligheder.

Johan fortæller og spiller og vi andre synger.

Ingen tilmelding. Serveringen er gratis for deltagerne.