Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen NORDEN Aarhus: 

torsdag den 8. marts 2018 kl. 20.15

Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52, Aarhus. 

Tilmelding ikke nødvendig og overværelse af Eva Bøllings optræden og deltagelse i generalforsamlingen og spisningen er gratis for deltagerne.

Download /print: Indkaldelse til generalforsamling

Mødet begyndes kl. 19.00 med en fremførelse af ved Eva Bølling

    • Selma Lagerlöf (1858-1940) legenden: Flammen, en påskefortælling.
      Flammen foregår i 1100-tallets Florenz og fortæller om en mand, stærk og modig, men grov og ofte voldelig over for sine omgivelser. Desuden sårer og ydmyger han sin hustru Francesca, som han elsker. Hun forlader ham p.g.a. hans handlemåde og vi skal nu følge ham som korsridder til det hellige land og tilbage derfra. Her udspilles et drama. Hvad sker der under rejsen og bagefter?
    • Hjalmar Gullberg (1898-1961) digtet: Förklädd Gud.
      Forklädd Gud handler om Apollon, der af Zeus dømmes til at stige ned fra Olympen til jorden og tjene på en gård i et år. Vi følger ham, forklædt i hyrdekappe og medoplever, at alt liv blomstrer, hvor han går.
 Kan vi ane, hvem Apollon er et billede på?

Efter Eva Bøllings optræden er der en let anretning og vin.

Klokken 20.15  – Generalforsamlingen:

Dagsorden til generalforsamlingen ifølge foreningens love.

Følgende er på valg: Jytte Boving, Tove Østerberg og Torkil Würtz samt suppleanterne Ellen Gravsholt og Ingrid Kjærgaard og desuden revisorerne Esben Jensen og Erik Feldskov Møller.

 

Fortælling Eva Bølling

Om Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf 1858-1940 blev født på Mårbacka i Värmland. Hun var den første kvinde, der fik nobelprisen i 1909 i litteratur, og som blev medlem af det svenske Akademi. Hun har et stort og rigt forfatterskab bag sig og har også skrevet en del for børn.

Om Hjalmar Gullberg
Hjalmar Gullberg 1898-1961 blev født i Malmö. Han var leder af Sveriges radioteater 1936-1950, blev medlem af det svenske Akademi og æresdoktor ved Lunds Universitet. Oversætter af græske dramaer, Euripides, Sofokles, Aristofanes. Forklädd Gud fra 1933 blev i 1940 sat i musik af Lars Erik-Larsson, der ligeledes arbejdede ved den svenske radio. Dette værk, der omfatter kor, orkester og solister er blevet et af Sveriges mest elskede værker.